Skip to content

Unoden

aalbra-logo-godkendt

Uddeling af “UNODEN” er afløst af  “Den Gyldne Node”
– så nedenstående er udelukkende historiske optegnelser.

…………………………..

Hvad er UNODEN?

Unoden er et trofæ, som man skal gøre sig særlig bemærket for at modtage, og som efter bestyrelsens votering uddeles en gang om året – gerne til meget farverige personer som stritter lidt ud – og som ikke har vist sig uden interesse i AALBRAs ve og vel – sagt med dobbelt negation.

Den uddeles også til personer, som har været kreative og foretagsomme på en uheldig måde. Eller uinspirerede og passive på markant vis.

En narrehat, en klovnenæse, et vink med en vognstang.

Der er vel i grunden ingen grænser for hvordan man kan gøre sig fortjent til at blive “Ridder af Unoden” – intet er for stort – intet er for småt.

Hæderstegnets materielle fremtoning er i sig selv lidt af en halsring og en klods om benet.

Man kan slå sig på den, og den er tungt nok til at man ikke bør tabe den over fødderne. Og alligevel burde dens fremtoning være enhver kaminhyldes hedeste drøm, smuk som den er, i massivt højglanspoleret messing.

Den lille reversudgave kan blive dyr at besidde, hvis den er fraværende. Kun rundhåndede omgange i festligt lag kan bøde på miseren.
Men når alt kommer til alt, er unoden et kærligt kram.


Modtagere af UNODEN

Hæderen uddeles først året efter den er fortjent

2017 Birger Aaen
2016 Bjarne G. Sørensen
2015 Ole Ishøy
2014 Frits Bolonius Olsen
2013 Flemming G. Nielsen
2012 Jens Erik Kristensen
2011 Hanne Nielsen
2010 Gert Nørgaard
2009 Bjarne Carstensen
2008 Ole S. B. Sørensen
2007 Ole Minet Andersen
2006 Karsten V. S. Beck
2005 Kay Werner (igen)
2004 Preben Dalgaard
2003 Jens Juel Christensen
2002 ikke uddelt
2001 Carl B. Nielsen, Calle
2000 Birgit Damgaard
1999 Gerner Pedersen
1998 Kay Werner
1997 Steen Martin


Herunder følger formandens manuskripter til oplæste motiveringer fra de seneste års uddelinger:

Unoden for år 2017
TILDELES

Birger Aaen

cornetspiller i Flyvestation Aalborg Brass Band

Med følgende motivation:

Stiller op til fotografering i cowboybukser, endog til et foto af AALBRA, som skal anvendes som cover-omslag på orkestrets 40 års jubilæumsbog.

Mødte op til AALBRA-Seminar 2017 uden noder!
Selv om man spiller 1. “violin” i AALBRA, skal man ikke forvente, at man har en personlig oppasser, som medbringer ens nodemappe. Nej man må klare sig selv ….. Kørte dog resolut retur hjem til Strandby nord for Frederikshavn, og nåede akkurat frem til seminarets start.

Virker altid til at være i godt humør, bestyrelsen mener, at der må stikke noget under….  vi ved bare ikke hvad!

Spiller godt – men stikker mange gange af i egne kompositioner under musikstykker, således at dirigenten må skride ind og komme med formaninger og gode råd. Imens sidder vi andre bare og venter.

Vi i AALBRA afventer dog stadig en omgang for fremmødet i cowboybukser!

Preben Dalgaard
Formand Musikforeningen for Flyvestation Aalborg

Motiveringen er ment kærligt og venligt, og skal derfor kun opfattes sådan. Stort kram til dig fra bestyrelsen og fra AALBRA

 Unoden 2016
TILDELES

Bjarne G. Sørensen

2. cornet spiller i Flyvestation Aalborg Brass Band

Med følgende motivation:

Bjarne oplever vi som et stille og rolig gemyt, som ingen væsen gør af sig, passer sin stemme i orkesteret,  men brager dog igennem når der synges i AALBRA.

En af de sidste rygere i AALBRA, som gør at han snart ikke har nogen ryger-venner mere i pauserne. Så er det så bare ikke at stoppe!!!……, før man er helt alene.

Alle taler om vejret men ingen gør noget ved det. Kunne være at Bjarne skulle have blevet noget længere tid på vejrstationen. Vejret er da kun blevet værre efter du stoppede.

Bjarnes orkesterkollegaer i orkesteret, synes at han skulle give 1. cornet stemmen en chance. Det er dog ikke blevet til noget endnu, måske fordi Bjarne kan se hvor gasblå 1. cornetspillerne er i hovederne til tider.

Efter at du har forladt arbejdsmarked havde vi håbet på mere stabilitet om onsdagene, samt at du ville afse tid til at være sammen med ”luftmatroserne” om mandagene. På begge områder er der dog status quo. Vi håber dog, at der kunne ske en udvikling til orkesterets ve og vel i disse retninger.

Disse var ordene og husk….

Motiveringen er ment kærligt og venligt, og skal derfor kun opfattes sådan.

Stort kram til dig fra bestyrelsen og fra AALBRA

Preben Dalgaard

Formand

Musikforeningen for Flyvestation Aalborg

Unoden for år 2015

TILDELES

Ole Ishøy

Repiano, 1.cornet, 2.cornet, flygelhorn m.m.

Med følgende motivation:

Er uforklarligt blevet umådelig langsom til at være spilleklar.

Der er sået tvivl om , hvorvidt dit høreapparat er sensitivt.

Når dirigenten slår an, er du som regel ikke klar, men er der gratis øl eller snaps opfatter du det straks og uden hørevanskeligheder.

Du er nok den i orkesteret, som tilraner sig flest noder til forskellige stemmer.
Har nok den tykkeste nodemappe i orkesteret.

Kommer som regel sidst på sin plads til koncerter – vælger ikke altid den korteste vej derhen – på den måde bliver man også bedst set og lagt mærke til.
Det hedder også at iscenesætte sig selv…

Spiller godt, men går det galt, er der altid alverdens undskyldninger klar.

Det skal dog fremhæves, at du virkelig gav en god hånd med, da der skulle flyttes om i musiklokalet, men det kan ikke helt opveje nævnte episoder og uvaner.

Jo, der er mange ting, der har begrundet, at du skal tildeles  UNODEN 2015, men du skal samtidigt vide, at bemærkningerne i motiveringen kun fylder lidt i forhold til den store pris vi sætter på dit stabile fremmøde og indsats i Flyvestation Aalborg Brass Band.

Motiveringen er ment kærligt og venligt, og skal derfor kun opfattes sådan.

Stort kram til dig fra bestyrelsen
Preben Dalgaard
Formand
Flyvestation Aalborg Brass Band

 Unoden for år 2014

TILDELES

Frits Bolonius Olesen

solo-horn af allerbedste art….

Med følgende motivation:

Hr. Frits Bolonius Olesen – vor allesammens solohornist.

At det skulle blive dig, der skal modtage UNODEN 2014, kan vist ikke overraske nogen, måske dig selv – men kan det være rigtigt, at der skal stå GUINNESS bayer i køleskabet til opmagasering uden andre kan få glæde af det — nææ….nææ…. den glæde holder du for dig selv.

Du forstår at få alles opmærksomhed, ved at ankomme som sidste mand på din orkesterplads… lidt opdatering på afgangs tidspunkt kunne ønskes… så kunne du måske, hvem ved, en gang blive den første mand på plads i horn-gruppen?

Bestyrelsen har af omveje fået nys om ,at din stok ikke kun bruges som støtte – men også til  at slå ud efter kollegaer i orkesteret – vi henstiller:  Slå varsomt…

Lider lidt af uheldbredelig foto-isme. Er altid parat til at forlade orkesterpladsen i utide for at opnå det bedste foto.

Glemt er ikke, at under en parade på Flyvestion Aalborg, hvor 150 paradedeltagere og AALBRA var “rettet op”.  Alle stod i ret-stilling og der var fuldstændig  stilhed i hangaren. Du glemmer alt om retstilling og fisker lige dit kamera op af lommen – fører det snigende op foran sin mave, og på paparazzi vi , knipser du billeder af i en fart. Kameraknipset kunne høres på 3 paraderække.   Aldrig er dette oplevet før…….

Du har dog efterfølgende været til kammeratlig samtale hos formanden.

Med denne motivering er det vor usøgte glæde at ønske dig et kærligt til lykke med UNODEN 2014.

På bestyrelsens vegne

Preben Dalgaard
Formand
Flyvestation Aalborg Brass Band

Unoden for år 2013

   TILDELES
Flemming Nielsen
3. cornet

Med følgende motivation:
På trods af at Flemming er en solid og trofast medlem af AALBRA igennem rigtig mange år efterhånden, ja de første 20 er rundet, så er Flemming i besiddelse af en besynderlig god evne  til at skabe opmærksomheden på sig selv med små stikkende bemærkninger her og der og alle vegne.  Lidt flabet, vil nogle kalde det, og vi håber, at alle forstår at modtage dem i en positiv ånd , som det nok er ment, selvom det ,ikke altid i den retning, er lykkes for dig, Flemming.

Hvad ligner det at beklager sig over sin opnået alder, når man ser sådan ud og har så ung en hustru.

Har påtaget sig en åbenbart tvungen opgave, hele tiden at holde øje med formanden, som helst skal holdes i kort snor og indenfor rækkevidde.

Får et helt forkert og fornærmet udtryk  hvis man ikke lige ser  dig i øjene når gives hånd.

Surmuler hvis der ikke er fiskefillet til ham til bestyrelsesmøderne.

En særlig motivering for modtagelse af unoden er at Flemming har præsteret at starte  på anden melodi ,end resten af orkesteret, og opdagede det først da stykket var spillet til ende. Dirigenten syntes dog også, at der var noget, der ikke lød som det plejede i den tynde side.
Der ønskes øget opmærksomhed i denne retning.

Har høje forventninger, at alle gør som ham og det går ham på og bliver ret irriteret hvis hans  forventninger ikke bliver indfriet. Dette er måske forståeligt, men vi er nu alligevel noget bekrymret, hvis det skulle gå ud over dit helbred Flemming. Så engang imellem “koldt vand i hovedet”. Vi er ikke alle ens…..

Flemming har faktisk gennem mange år sparet sammen til Årets Unode, og det overrasker nok ikke så mange, at det er Flemming der får den, som det overrasker Flemming at få den i år. Derfor er det formanden en stor fornøjelse netop at uddele årets Unode til dig Flemming.
Preben Dalgaard

Formand
Flyvestation Aalborg Brass Band

Uddeling af “UNODEN 2012”
Orkesterseminar Højgaarden august 2013

UNODEN er tildelt Jens Erik Kristensen ifølge med denne motivation fra Preben Dalgaard:

Der er igennem en længere årrække sket et holdningsskred hos dig i forholdet arbejde og AALBRA, ja man kan måske næsten kalde det en forværring af orkesterånden, og det synes bestyrelsen er ganske alvorligt.
Du deltager kun halvt i orkesteret, det er noget rod og en uorden, som bestyrelsen mener burde opgraderes til en hel indsats for orkesteret. Ved godt at det er pga. arbejde men….altså Jens Erik.

·    Da du arbejdede i Flyvevåbnet kunne  du  sagtens komme til hele onsdagen.
De sidste fem år kun den halve tid. Du er meget savnet i første halvleg og til orkesteropgaver i dagtimerne..

·    Øver sig hjemme  – sandsynligvis – men hvad hjælper det, hvis det man kun får det halve afprøvet.

·    Ved ikke, om der er en lækage i bestyrelsen, men du må have fået et hint om, at du måske kunne være kandidat til unoden for 2012, for pludselig forsøger du alt for at undgå at få den.

·    Du ringer  til  formanden og fortæller glædeligt, at nu  kan du deltage helt og holdent på fuld tid onsdage og til samtlige arrangementer … Jeg blev glad – indtil baggrunden derfor blev fortalt.

·    Det er en uorden og unodevendigt, at der skal en  så kraftig advarsel til, før du kan kommer til hele samspillet og til AALBRA orkesteropgaver. Det er ikke noget at spøge med, og bl.a. derfor og med ovennævnte kærlige opsang, tildeles du derfor unoden for 2012, med håb om at du vil tænke over brugen af din tid.

Værn om den og tænk på, at livet kan også være andet end arbejde – måske mere musik.

Preben Dalgaard

Formand
Flyvestation Aalborg Brass Band

Uddeling af “UNODEN 2011”
på orkesterseminar Højgaarden 17-19. august 2012

TILDELES

Hanne Nielsen, flygelhorn
Med følgende motivation:

Blander sig meget i bestyrelsesarbejdet.

Er begyndt at være mere fraværende til onsdag-samspil  pga arbejde.

Også på hverdage, hvor orkesteret er bestilt til at spille, hvilket må betragtes som et skråplan, der bør rettes op på.

Øver sig hjemme  – sandsynligvis – da gode soloer er blevet leveret.

Blander egne og AALBRA koncerter sammen og fravælger AALBRA.

Har sat sig på mandens instrument.

Har aldrig laksko på som resten af orkesteret.

Jo, der er mange ting, der har begrundet at du skal tildeles UNODEN 2011, da du i den grad stritter ud fra andre til AABRA´s ve og vel.
et kærligt klem til dig fra bestyrelsen

Preben Dalgaard
Formand
Flyvestation Aalborg Brass Band

Motivering for uddeling af “UNODEN 2010”
Orkesterseminar Højgaarden 19.-21.august 2011

Hr. Gert Nørgaard, dirigent for Flyvestation Aalborg Brass Band tildeles 2010-UNODEN med følgende motivering:

·    Lidt utroværdig – sagde ved ansættelsen i 2002, at han måske kunne være dirigent for os i 3 måneder – nu er han bandets dirigent på 10 år – kan man du stole på ham???

·    Møder som en personlig regel op i sidste øjeblik til orkesteret spilleopgaver – selv om vi andre skal møde 30-45 minutter før spilletidspunkt – og så skal vi også ALTID nå en stemmerunde? Har vist en tilbøjelighed til presse så mange opgaver ind på kortest mulig tid….hvilket gør at tidspresset bliver stort…
Det er ikke godt for roen blandt orkestermedlemmerne – og har en direkte skadelig indvirkning på orkesterlederens psyke.

·    Sidst men ikke mindst – er vor dirigent jo på vor lønningsliste – og det arbejde skulle man jo ikke komme sovende til – men ikke desto mindre gør han også det. På sidste år seminar, som blev holdt på Feriecenter Slettestrand – valgte han at trække sig tilbage på sit værelse for at sove – ja, du var vel træt – men at vælge at sove fra en gruppeprøve – og lade den arme gruppe side forladt tilbage – bare fordi du valgte at være så træt.
Formanden måtte iværksætte en eftersøgningsaktion, da ingen vidste hvor du blev af.
Formanden løb op til dit værelse og så gennem fordørens glas, at du sad med bøjet hoved i din lænestol og sov godt og inderligt.
Især denne episode gør dig særdeles fortjent til UNODEN for året 2010.

Medfølgende får du en mini-udgave af UNODEN. Denne skal ALTID bæres under reversen på din spillejakke. Såfremt dette ikke overholdes gives der en omgang øl/vand til orkesteret ved førstkommende øve-dag.

Vi kondolerer med udvælgelsen, og håber du er mere afslappet og udhvilet til dette års seminar, ELLERS! – kan man godt få UNODEN flere gange.
Med venlig munter hilsen

På bestyrelsens vegne
Preben Dalgaard
Formand

Historiske UNODER

I forbindelse med uddelingen af “UNODEN 2010” fremsatte Preben Dalgaard disse eksempler på overvejelser i forbindelse med at finde en værdig modtager. Det har nu ikke været svært at finde egnede kandidater i Bandet. Der er rigtig mange, som gør sig egnede til at modtage UNODEN.

Der er nogen, som kommer for sent til næsten alle arrangementer
Der er nogen som gang på gang ikke kan finde sine noder – men vedkommende har dog altid en dårlig undskyldning parat.
Der er nogen som bare bliver væk fra arrangement uden afbud..
Der er nogen, som stadig ikke kan lade være med at blande sig i dirigentens arbejde..
Der er nogen, som altid skal have oplysninger af formanden i sidste øjeblik før et arrangement, selv om alle oplysningerne står på vor hjemmeside eller fordelt skriftlig forud.
Så er der nogen som brokker sig hele tiden – og ser det som en pligt at holde formanden i ørene.
Så er der nogen, som efter eget princip aldrig hjælper til med at pakke ud eller sammen efter orkesterarrangementer.
Ja, jeg kunne blive ved med at nævne mange underligheder endnu, men dem gider I nok ikke høre mere om.


I 2008 blev Ole Minet Andersen tildelt unoden for 2007

– der var ialt fire nominerede til unoden, men OMA´s meriter vejede dette år tungest

Motivation for uddelingen til Ole Minet Andersen:
Han kritiserer bestyrelsen
Han øver sig, og praler med det
Han var engang meget principfast omkring uniformsreglementet, men har nu kasketten i tubaen
Han bager for at fedte for orkesteret
Han gi´r ikke alle i orkesteret julegaver
Han har omskrevet først til mølle princippet til “først til bordet, mest mad, flest øller”
Hans store madglæde er rygtedes over det hele land, – så meget at et stort margarinefirma har valgt navnet OMA
Komiteen har enstemmigt valgt OMA som modtager af UNODEN 2008

Øvrige nominerede i 2008 var:

Bjarne Carstensen:
Glemmer noder
Har foretaget en kovending og vil nu på nettet – det skulle han ellers aldrig

Kay Werner:
Han er stadig til telefonfis

Preben Dalgaard:
Roder med kontingent


I 2007 blev Karsten V. S. Beck tildelt unoden for 2006 med følgende motivation

Som materielmester møder han op til en stor optræden i København uden vores normalt udleverede, lidt ydmyge skjorte. Mon han troede det var i kejserens nye klæder han skulle medvirke? Siden var der nogle få der holder af ham, som fik ham overbevist om nødvendigheden af en ordentlig påklædning. Det fik ham til at styrte i byen for at købe en skjorte, og sikken skjorte han fik købt. Den var dyr, med flotte stikninger og elegante manchetter. Ja nogle udtalte simpelthen, at den var en adelig værdig. Hændelsen blev lækket af en anonym person, som havde lyttet ved døren, og her var denne blevet vidne til hændelsen.


I 2006 var det Kay Werner der igen stod for tur,
han modtog unoden for 2005, selvom der var adskillige runner-ups.
Distanceringen skete på denne måde:

På det møde hvor afgørelsen skulle falde mødte Kay Werner glad og frejdig, – men lidt for sent. De tilstedeværende var ikke meget overraskede over den sene ankomst, men blev det til gængæld, da samme straks fejede et stykke højt belagt med leverpostej over på sin tallerken. Et stykke som udvalgsformanden havde udset sig og glædet sig til, i stor forståelse med det øvrige udvalg. Straks smørrebrødet var fortæret forlod Kay igen selskabet, han skulle lige et ærinde, og ville komme tilbage. Det gjorde han også, – men først den følgende onsdag. Så afgørelsen var let at træffe for udvalget, og det blev leverpostejen der gjorde udslaget.