Skip to content

Onsdag og andre dage

Endnu en onsdag i orkestret

– er arbejdstitlen på følgende synopsis.

Måske kunne denne synopsis med tiden blive til en musical om et helt tilfældig valgt orkester. Måske ikke.
Det skal indledningsvis bemærkes, at alle personnavne i det følgende er helt tilfældig valgt, og et eventuelt navnesammenfald med eksisterende personer derfor vil være ganske tilfældig – og relativt utilsigtet.

Først en præsentation af orkesteret, hvor en stor del af musikerne hedder Ole:

Der sidder en Ole i de fleste instrumentgrupper i orkestret;
i cornetgruppen, i horngruppen, på euphonium, på basun og på tuba.

Dem der ikke er døbt Ole, opfører sig på helt samme måde, som de ægte Oler.

Derfor vil en blæser i den følgende dialog altid være en Ole, uanset at vedkommendes forældre for mange år siden, ikke har sørget for at døbe barnet Ole.

Rent praktisk, er det også meget kortere at skrive Ole i dialogen, end f.eks. Preben, Johnny eller Flemming ville være.

Så alle blæsere der udtaler sig i det følgende, er benævnt som en Ole.

Der er en eneste musiker, der ikke er en Ole, det er trommeslageren, som er en Kay. Men det er også o´kay. Det er i hvertfald kort.

Dialogen ville selvfølgelig flyde endnu lettere, og forstås bedre, hvis majoriteten af musikerne i dette fiktive orkester havde kortere navne som Bo, Ib eller Eg.
Problemet er bare, at Bo og Ib og Eg spiller i andre, mindre fiktive orkestre, – så vi må finde os i Oler i det følgende.

Bag dirigentpodiet, med fast greb i pinden står Gert.
Skulle Gert en sjælden gang være fraværende – altså i den betydning at han er forhindret i at møde op, erstattes han altid af – naturligvis kunne man sige – af en Ole.

Men Gert går an; det betyder jo trods alt kun et enkelt ekstra bogstav i dialogen.

Her begynder handlingen:

Gert:
Hej-hej-goddag. Nej broen var ikke oppe.
Undskyld jeg …
Det er lidt tæt med den lektiecafé som I ved…

Ole:
Vi har krav på undervisning nu. Hvad skal vi spille?

Gert:
Vi må nok hellere se på noget af det nye fra Højgården. Nu har vi vist tid til det.

Ole:
Hvad nummer er det?

Gert:
De har ikke numre endnu, men vi kan tage …
Skal vi vælge “Trumpet Tune and Air”?

Gert igen:
Nå nej, vi har ingen cornetter i dag. Så lad os prøve “Ticket to Ride”.

Ole:
Hvad nummer har den?

Gert:
Der er ikke noget nummer endnu, men den hedder “Ticket to Ride”.
Vi havde den med på Højgården.

Ole:
Blader.

Gert:
Er vi alle med noder?

Ole:
Blader.

Gert:
Har vi den alle?
OK?
1,2,3,4

Ole bryder ind:
Starter vi forfra.

Gert:
Ja, vi starter forfra, 1,2,3,4

En anden Ole:
Starter vi helt forfra?

Gert:
Ja, vi starter helt forfra.
Forfra 1,2,3,4

Gert afbryder straks:
Du har vist ikke noget helt fra starten Kay.
Forfra igen. 1,2,3,4

Efter 20 min. er vi fremme ved bogstav B og Gert slår af.

Ole:
Hvorfor stopper vi?

Gert:
Ikke løbe på de sekstendedele.
Det går slet ikke så hurtigt som I tror.
Kom igen, bogstav B, 1,2,3,4

Gert slår af:
Vi skal lige ha´styrkerne på plads.
Står der ikke mp i jeres noder?

Alle Oler tænker i kor:
Nå-jow.

Gert:
mp betyder ikke mega-power.
Kom igen, bogstav B, 1,2,3,4

Gert slår af:
Har I stemt i dag?

Olerne:
Finder tuneren frem.
Der bliver nu en kakafonisk symfoni af trut, piv, båt og pffft.

Gert:
OK, vi prøver lige et par af de andre indsatser, 2 før bogstav C.

Ole:
Javel, bogstav D?

Gert:
Nej, 2 før bogstav C.
C som Citron, 1 og 2, og så 3

Gert slår af:
Der er en optakt i cornetterne,
2 før bogstav C igen, – 1 og 2, og så 3

Ole:
Klokken er 14 minutter i hel, vi skal have pause.

Gert:
Vi tager lige de her par takter, og så kan vi godt holde en lille pause.
2 før bogstav C, 1 og 2, og så 3

Gert slår af igen:
Det lød mærkeligt.
Husk lige fortegnene – også de løse fortegn.
Har I dem nu?
2 før bogstav C, 1 og 2, og så 3

Gert slår af nok engang:
Det var bedre, her er vist lidt hjemmearbejde.
Vi holder pause.

Ole:
Er der nogen der giver øl?

På dette sted er det påkrævet med nogle faktuelle oplysninger.

Der er 365 dage i et år, med undtagelse af hvert fjerde år, hvor der er et skudår med ialt 366 dage.
Fælles for alle år er, at de indeholder 52 uger – dog lige med den undtagelse, at nogle enkelte skudår  har 53 uger.
I løbet af en 400 års periode vil der være præcis 97 skudår. Det bevirker, at der er en sandsynlighed på 17,75% for, at et skudår har 53 uger.
Eftersom det er alt for vanskeligt at regne med, ser vi i det følgende helt bort fra skudår, og lever med den unøjagtighed, som udeladelsen uværgerligt vil medføre.

Orkestret øver sig hver eneste onsdag eftermiddag, med undtagelse af:

Sommerferien, efterårsferien, jule- og nytårsferien, vinterferien i uge 8, onsdagen før påske, samt enkelte gange, hvor der er parade eller koncert på en onsdag, og der på den måde ikke bliver mulighed for at holde onsdagsprøve.

I cirka 14 uger om året holdes der således ikke onsdagsprøve – altså 52 minus 14 giver således 38 uger om året, hvor der er onsdagsprøve.

Der er i runde tal – eller rettere – lige tal, 26 musikere i orkestret, som alle kan lægge et ettal til deres alder en gang om året.
Og i præcis dette orkester er traditionen, at det ekstra ettal medfører, at man gerne må give en omgang øl. Der er altid stor sandsynlighed for, at der er en, der gi´r øl i pausen, udregnet efter, at der er rundt 26 Oler forsamlet i 38 uger om året.
Det giver næsten 69 % chance for, at der er en Ole der gi´r øl i pausen på en almindelig onsdag eftermiddag.

Men nu skal vi væk fra denne faktaboks, og tilbage til spørgsmålet fra Ole.


Ole:
Er der nogen der gi´r øl i pausen?

Og her sidder alle de andre Oler så lige et øjeblik og regner på de 69% chance.
Jow, der er en stor sandsynlighed for, at der er en der gi´r øl i pausen. Fedt.

I anden halvleg viser det sig, at musikerne i pausen har glemt en stor del af de finesser, man tilegnede sig inden pausen, men det anfægter ikke Gert, som tålmodigt pisker videre med uformindsket energi – og alle Olerne forsøger at følge trop.

Der bliver afprøvet nogle flere køller på køkkengrejet, kopieret manglende noder og justeret lidt mere på nogle stemmebøjler.

Der bliver nærlæst hist og her, og derved fundet et par fortegn mere, som havde puttet sig.

Mangen en Ole er faktisk begyndt at tænke seriøst over betydningen af dynamik og frasering, da klokken pludselig er over 18 og alle skal hjem efter endnu en fantastisk onsdag eftermiddag.


Orkester-info 

  Den 1. april 2017

Det er desværre ikke lykkedes at skabe et politisk flertal for at få øget det samlede budget i det nuværende forsvarsforlig, så de fremtidige store investeringer i Flyvevåbnet, skal derfor findes indenfor den nuværende beløbsramme, og det vil skabe følgevirkninger ud i alle hjørner af de enkelte Wings.

AGENDA:

Ledelsen for ATW-Aalborg ser sig derfor nødsaget til at foretage visse ændringer og introducere nye tiltag.

Det er årsagen til denne henvendelse, som den nye bestyrelse for musikforeningen modtager dags dato. Det er en opfordring om aktiv medvirken til at den samlede budgetramme kan overholdes.

I henvendelsen perspektiverer personaleafdelingen i samarbejde med den økonomiansvarlige nogle eksempler på tiltag, hvor musikerne i AALBRA kan tænkes at være medvirkende til at strække stationens udgifter.

Det er et direkte krav fra stationen, at musikerne hver især lægger mindst 3 timers frivilligt arbejde om ugen. Man har udregnet, at 3 timer om ugen x 25 mand svarer til 2 hele årslønninger, som dermed kan spares på stationens trængte budget.

Man har dog ikke tænkt sig at uddanne musikere til piloter eller til andre specialuddannelser, – det ville kræve store udgifter, som aldrig tjener sig ind.

Man har udelukkende fokuseret på arbejdsopgaver, som umiddelbart kan give en indtjening ved at spare en nuværende lønudgift og/eller effektivere en bestående funktion.

Eksempler på musikernes indsatsområder kunne være:

Afløsning i Hovedvagten. Kravene i dette indsatsområde er:

Man må ikke være rød/grøn farveblind. Der er dog ikke noget krav om evner i forhold til tids-koordinering vedr. sammenhængen mellem “rødt lys / bom ned” og “grønt lys / bom op”.

Hovedansvarlig spytbakke-materielmester.

Her er der tale om en helt nyopslået stilling. Den går ud på at genindføre fortidens spytbakker, så det voldsomme og kostbare overforbrug af savleklude kan udfases. Spytbakke-materielmesteren får til ansvar at påse, at musikerne rammer den udleverede spytbakke, og at udpege et spytbakke-soigneringsteam.

Servicefunktioner hos “Forsvarets Dag.”

Her foretrækkes personer med udprægede diplomatiske færdigheder, som både kan gå stille med dørene og lukke dem efter sig, så “Forsvarets Dag” kan arbejde uforstyrret og dermed mere effektivt.

Denne aktivitet kommer primært til at foregå på mandage, hvor LUFTMATROSERNE dyrker deres kursusaktiviteter.

Bestyrelsen for musikforeningen er vidende om, at nogle arbejdsområder kan være mere tiltrækkende end andre, derfor fordeles opgaverne efter først til mølle princippet, ved tilmelding via hjemmesidens kontaktformular.


Ny service i Hovedvagten

VAGT

Den 1. april 2016

Flyvestation Aalborg har i de seneste år haft en stor udfordring med de stadigt strammere budgetter. Samtidig med at aktivitetsniveauet øges på alle parametre, har det ført til urimelige nedskæringer på de bløde værdier i hele organisationen.

I en presset situation opstår undertiden løsninger, som man ellers aldrig ville have overvejet.
Man har registreret at post- og varelevering, Forsvarets Dag, fastansat militært og civilt personale, samt servicemedarbejdere og reparatører i eksterne virksomheder m.fl., hver dag passerer i meget stort antal forbi den lille vagtbygning i Hovedvagten (se foto).

Det har givet flyvestationen inspiration til en ekstra indtægt. Man har i nattens løb indrettet en pølsevogn i den ene ende af vagtbygningen, så den står klar til den 1. april. Så for fremtiden, kan man købe en drive-in hotdog og en flyversjus ved ruden i vagtbygningen.
Man forventer sig en høj omsætning og et godt provenue. Og som en bonusgevinst forventer man færre påkørsler af bommen i forbindelse med at alle nu automatisk vil gøre holdt ved ruden.

Bemærk! Dette tiltag er desværre blevet udsat på ubestemt tid, da alle sikkerhedsmedarbejdere først skal gennemgå det obligatoriske hygiejnekursus.


Bedre lyd

Den 1. april 2015

En lille dims, som kan forbedre intonationen i blæseinstrumenter, bliver i dag afprøvet i nogle af vore musikinstrumenter.

Det drejer sig om en frekvensmodulator i mikrostørrelse, som er blevet tilovers i forbindelse med den seneste opdatering af computersystemerne på F-16.

Efter montering vil instrumenterne altid stemme, og ydermere kan man programmere vanskelige passager ind i frekvensmodulatoren, – så forkerte toner er herefter passé.

Og indbygningen kan foretages så den ikke kan ses på instrumentet. Vi forventer os meget af denne ombygning, – også forretningsmæssigt med salg og rådgivning til andre orkestre.

~

Uddybning af denne artikel, som
blev bragt på forsiden af vort site den 1-4-2011 har desværre vist sig nødvendig. 

Det har efterfølgende vist sig, at den omtalte frekvensmodulator fra F-16, desværre har en funktionsfejl, der kan resultere i uhensigtsmæssige
høje lyde i retning af efterbrænderknald. 

Vi har valgt ikke af fortsætte med disse forsøg. I stedet tester vi en teori, der lover renere toner hvis man anvender et middel baseret på ensym-nano-bio-gen-teknologi til rengøring af mundstykke og blæserør.

Denne plads er reserveret til en soap-opera om en bestyrelse for en fiktiv musikforening.

Redaktørens tanker om en arbejdstitel:

De gode viljer slår til igen
eller
Up against the wind
eller
Sisyfosprojektet

Inspirationen har vist sig at være overvældende, men de indsamlede kildedata er endnu ikke verificerede.
Materialet er underkastet et kritisk og gennemgribende redaktionelt arbejde.
Indtil videre er projektet lagt nederst i bakken med hastesager.


“Brass playing is easy, once you´ve got the basics right” – Steven MeadNy kongelig affære…?
Nu vender Samuel de royale ryggen…
Og blæser dem et stykke…

Samuel spiller fanfare i Marselisborg havn, mens prinsgemalen og kronprinsen bivåner.
Fotograf Per Heegaard snuppede det sjove billede.


Korpsfiksert

(betyder ikke kropsfikseret på dansk)

Norsk TV sendte i foråret noget så sjældent som en serie i 8 afsnit om et brassband, der arbejder på at komme helt til tops.
Hvert afsnit var af 40 minutters varighed.
Der er mulighed for at se udsendelserne via internettet. Første afsnit kan ses ved at klikke her.


Bjarne Carstensen har ladet sig afhorne

Eftersom det ikke er kutyme at fremhæve hverken nye eller afgående musikere i aalbra, så lad dette være undtagelsen.

Bjarne Carstensen har valgt at stoppe som aktiv i aalbra, selvom orkesteret stadig har en meget stor plads i hans hjerte.
Det der har gjort udslaget for Bjarnes valg, er den sidste tids tiltagende tumlerier med helbredet.

Bjarne var orkestrets første dirigent, og fungerede som sådan i otte år.
Senere har Bjarne været dirigentafløser, instruktør på instrumentalundervisning, og aktiv solohornist i orkestret.

Bjarne har et godt øre for musikken, og det har været en medvirkende årsag til, at han i 2009 modtog det kærlige kram, som “Unoden” jo egentlig er.

For sagen er – Bjarne hører alt – og kommenterer det også gerne – så vi lige kan få rettet fejlene, inden de bliver for gamle og fastgroede.
Bjarne har aldrig brugt at promovere sig selv, men har derimod en enestående evne til at støtte, og samtidig også give god plads til andre.

Jeg (Hans) har i præcis fem år haft det privilegium at have Bjarne som “wingman”, og de år er simpelthen fløjet afsted.

Jeg ville ønske, at der startede en ny fem-års periode næste onsdag.


“Das Horn ist die Seele des Orchesters”, sagte der berühmte Komponist Robert Schumann


Metronomer – takt eller utakt! 

To tomme dåser kan hjælpe til med at holde takten! Se selv:   KLIK KLIK KLIK KLIK