Skip to content

Dansk-engelsk musikordbog

Skrevet af Lasse Grubbe, www.musikipedia.dk
I denne musikordbog findes den engelske oversættelse på en lang række danske musiktermer. Alle ord der på en eller anden måde kan relateres til ‘musik’ er medtaget i ordbogen, og ordbogen er således ikke kun begrænset til musikteoretiske termer. Ved ord med flere forskellige engelske oversættelser er den mest brugte oversættelse noteret først.

A
a (tonenavn) – A
A cappella – A cappella
Absolut gehør – Perfect pitch
Accent (almindelig) – Dynamic accent
Accent (kort længde) – Marcato
Accordeon – Accordion
add (akkord) – add
Affinitet – Affinity
Afledning (akkord) – Intet navn på engelsk
ais (tonenavn) – A double sharp
aisis (tonenavn) – A sharp
Akkolade – Accolade, Brace
Akkompagnatør – Accompanist
Akkompagnement – Accompaniment
Akkompagnere – Accompany
Akkord – Chord
Akkorddiagram (til guitar) – Chord diagram
Akkordegen tone – Chord tone
Akkordfremmed tone – Non-chord tone, Non-harmonic tone
Akkordfølge – Chord progression
Akkordomvending – Inverted chord
Akkordprogression – Chord progression
Akkordrundgang – Vamp
Akkordtone – Chord tone
Akkordtype – Chord type
Akustik – Acoustics
Akustisk – Acoustic
Albertibas – Alberti bass
Alla-breve – Alla breve, Cut time
Alpehorn – Alphorn, Alpenhorn
Alt – Alto
Alteration – Alteration
Altereret akkord – Altered chord
Altfløjte – Alto flute
Altguitar – Alto guitar
Althorn – Alto horn
Altklarinet – Alto clarinet
Altnøgle – Alto clef
Altsaxofon – Alto saxophone
Amatør – Amateur
Amatørmusik – Amateur music
Ambitus – Ambitus
Analog (lyd) – Analog
Ansats – Attack (vdr. tone), Embouchure (læbestilling)
Anticipation – Anticipation
Antifon – Antiphon
Arie – Aria
Arrangement – Arrangement
Artikulation – Articulation
as (tonenavn) – A flat
ases (tonenavn) – A double flat
A-stykke – Part A
Atonalitet – Atonality
Autentisk – Authentic
Autentisk halvslutning – Half cadence, Open cadence, Imperfect cadence
Autentisk helslutning – Authentic cadence, Closed cadence, Standard cadence
Avantgarde – Avant-garde

B
b (tonenavn) – B flat
b (fortegn) – Flat
bes (tonenavn) – B double flat
Bagslag – Backbeat
Baggrundsmusik – Background music
Balalajka – Balalaika
Ballade – Ballad
Ballet – Ballet
Bandoneon – Bandoneón
Banjo – Banjo
Barform – Bar form
Barokmusik – Baroque music
Barokviolin – Baroque violin
Barréakkord – Barre chord, Barré chord, Bar chord
Baryton (korstemme) – Baritone, Barytone
Bas (korstemme) – Bass
Bas (guitar) – Bass guitar
Basfløjte – Bass flute
Basguitar – Bass guitar
Bashorn – Bass horn
Basklarinet – Bass clarinet
Basnøgle – Bass clef, F clef (f-nøgle)
Bassethorn – Basset horn
Bassetklarinet – Basset clarinet
Bastrumpet – Bass trumpet
Basun – Trombone
Beatmusik – Beat music
Becifring – Chords (melodi med becifring: melody with chords)
Beliggenhed – Position
Betoning – Accent
Bidominant – Secondary dominant
Big band – Big band
Big band partitur – Big band score
Bilinje – Ledger line, Leger line
Bindebue – Tie
Bjælde – Bell
Bjælke (på node) – Beam
Bladsang – Prima vista, Sight reading
Bladspil – Prima vista, Sight reading
Blokfløjte – Recorder
Blokharmonisering – Thickened line
Bluesharmonik – Intet navn på engelsk
Blues skala – Blues scale
Blæseinstrument – Wind instrument
Blæsersektion – Wind section
Blå tone – Blue note
Bongotromme – Bongo drum
Boogie – Boogie
Borduntone – Drone
Bossa nova – Bossa nova
BPM – BPM, Beats per minute
Bratch – Viola
Break – Break
Brevis node – Double whole note (amerikansk), Breve (britisk)
Brevis pause – Double whole rest (amerikansk), Breve rest (britisk)
Bro (formled) – Pre-Chorus, Build, Transitional Bridge
Brudt akkord – Arpeggiated chord
B-stykke – Part B
b-toneart – Flat key signature
Bue – Bow
Bækken – Cymbal
Bøje (guitarteknik) – Bend
Bølgeængde – Wavelength
Børnesang – Children’s Song
Bånd (på instrument) – Fret
Bånd (til båndoptager) – Tape
Båndkassette – Cassette, Tape cassette
Båndoptage – Tape
Båndoptagelse – Tape recording
Båndoptager – Tape recorder, Tape deck (i stereoanlæg)

C
c (tonenavn) – C
Cabasa – Cabasa
Cabinet Orrgel – Cabinet Organ
Call and response – Call and response
Calypso – Calypso music
Cambiata – Cambiata
Celesta – Celesta, Celeste
Celeste – Celesta, Celeste
Cello – Cello
Cembalo – Harpsichord
ces (tonenavn) – C flat
ceses (tonenavn) – C double flat
cis (tonenavn) – C sharp
cisis (tonenavn) – C double sharp
Cluster akkord – Tone cluster
C-nøgle – C clef
Coda – Coda
Computermusik – Computer music
Concertina – Concertina
Conga – Conga
Cornet – Cornet
Cover – Cover
Crooner – Crooner
Crotaler – Crotales
Cyklisk form – Cyclic form
Cæsur – Caesura, “Railroad tracks”

D
d (tonenavn) – D
Da capo – Da capo
Dal segno – Dal segno
Darbuka – Goblet drum
Decibel – Decibel (dB)
Decim – Tenth, Compound third (stor decim: compound major third ; lille decim: compound minor third)
Deltone – Partialtone
des (tonenavn) – D flat
deses (tonenavn) – D double flat
Di (solmisation) – Di
Diatonisk – Diatonic
Didgeridoo – Didgeridoo
Digital – Digital
Digitalklaver – Electric piano, Digital piano
dis (tonenavn) – D sharp
disis (tonenavn) – D double sharp
Dirigent – Conductor
Dirigentpult – Conductor’s desk
Dirigentstok – Baton
Dirigere – Conduct
Disharmoni – Discord
Disharmonisk – Discordant
Diskantnøgle – Treble clef, G clef (G-nøgle)
Diskodans – Disco dancing
Diskografi – Discography
Disko musik – Disco music
Dissonans – Dissonance
Dj – Dj, Disc jockey
Djembe – Djembe
Do (solmisation) – Do
Dobbeltaltereret Double altered
Dobbelt b (fortegn) – Double flat
Dobbeltfløjte – Double flute
Dobbeltfuga – Double fugue
Dobbelthorn – Double horn
Dobbelt kryds (fortegn) – Double sharp
Dobbelt omvendt praltrille – Inverted long mordent, Inverted double mordent
Dobbelt praltrille – Long mordent, Double mordent
Dobbelt taktstreg – Double barline, Double bar line
Dobbelt tempo/tid – Double time
Dobbeltfortegn – Double accidentals
Dobbeltslag – Turn
Dodekafoni – Dodecaphony
Dominant – Dominant
Dominant-parallel (akkord i dur) – Dominant (engelsk), Mediant (amerikansk)
Dominant-parallel (akkord i mol) – Dominant (engelsk), Mediant (Subtonic)
Dominantisering – Intet navn på engelsk
Dominanthalvslutning – Half cadence, Open cadence, Imperfect kadence
Dorisk – Dorian
Drejenode – Auxilary note, Auxilary tone
Drejetone – Auxilary tone, Auxilary note
Dominant – Dominant
Drejelire – Hurdy-gurdy
Drone – Drone
Drop 2-4 – Drop 2-4
Duet – Duet
Duo – Duo
Duodecim – Twelvth, Compound fifth (ren duodecim: compound perfect fifth)
Duol – Duplet
Dur – Major
Durpentaton – Major pentatonic
Durtreklang – Major triad
Durskala – Major scale
Dynamik – Dynamics
Dæmper (sordin) – Mute
Dæmperpedal – Soft pedal, Una corda pedal
Dødsmetal – Death metal

E
e (tonenavn) – E
Effektmaskine – Effect machine
Efterklang (rumklang) – Reverb
Efterslag – Afterbeat
eis (tonenavn) – E sharp
eisis (tonenavn) – E double sharp
Ekko – Echo
Ekspressionisme – Expressionism
Elbas – Bass guitar
Electronica – Electronica
Elektroakustisk musik – Electroacoustic music
Elektrisk – Electric
Elguitar – Electric guitar
Elision – Elision
Elklaver – Electric piano, Digital piano
Elorgel – Electric organ
Elpiano – Electric piano, Digital piano
Engelskhorn – Cor anglais
Enharmonisk – Enharmonic
Ensemble – Ensemble
Enstemmig – Unison
Enstreget oktav – C4, One-line octave
Epilog – Epilogue, Epilog
Equalizer – Equalizer
es (tonenavn) – E flat
eses (tonenavn) – E double flat
Etnisk musik – Traditional music, Ethnic music
Etnografi – Ethnography
Etude – Etude
Euphonium – Euphonium
Evergreen – Evergreen

F
f (tonenavn) – F
F-nøgle – F clef, Bass clef (basnøgle)
Fa (solmisation) – Fa
Fagot – Bassoon
Faldende praltrille – Descending mordent, Descending trill
Falset – Falsetto
Fanfare – Fanfare
Fase (ved svingninger) – Phase
Fast fortegn – Key Signature (løse fortegn kaldes for ‘Accidentals’, og Accidentals betegner således kun de løse fortegn)
Femklang – Extended chord
Femstreget oktav – C8, Five-line octave
Femtoneskala – Pentatonic scale
Fermat – Fermata
fes (tonenavn) – F flat
feses (tonenavn) – F double flat
Fi (solmisation) – Fi
Fibonacciserie – Fibonacci sequence
Filmmusik – Film score
Finale – Finale
Fingerbækken – Finger cymbals
Fingersætning – Fingering
Firefjerdedelstakt – Common time
Firklang – Intet navn på engelsk. I stedet benyttes ‘Seventh chord’ (treklang med tilføjet septim) eller ‘Added tone chord’ (treklang med en tilføjet sekst, none eller undecim).
Firestreget oktav – C7, Four-line octave
fis (tonenavn) – F sharp
fisis (tonenavn) – F double sharp
Fjerdedelsnode – Quater note (amerikansk), Crotchet (britisk)
Fjerdedelspause – Quarter rest (amerikansk), Crotchet rest (britisk)
Flageolet – Flageolet (flere typer herunder: Artificial harmonic, Pinch harmonic, Natural harmonic, Tapped harmonic og Semi harmonic)
Flamenco – Flamenco
Flanger – Flanging
Flerstemmig – Part-song (komposition for flere stemmer), Part-singing (at synge flerstemmigt)
Flertakters pause – Multi-measure rest, Gathered-rest, Multi-bar rest
Flygel – Grand piano
Flygelhorn – Flugelhorn
Fløjte – Flute
Folkedans – Folk dance
Folkemusik – Folk music
Folkevise – Folk song, Ballad
Fonogram – Phonogram
Forberedelse – Preparation
Form – Form
Formning – Morphing
Forkortelse – Abbreviation
Formafsnit angivelse – Rehearsal mark
Formindsket – Diminished
Forsanger – Lead singer
Forspil – Foreplay
Forstærker – Amplifier
Forstørret – Augmented
Forslag – Appoggiatura (langt betonet), Acciaccatura (kort ubetonet)
Fortegn – Accidental
Fortolkning – Interpretation
Forudgriben – Anticipation
Forudhold – Suspension
Forudhold, der opløses opad – Retardation
Forvrængning – Distortion
Four beat – Four beat
Frase – Phrase
Frasering – Phrasing
Fraseringsbue – Phrase mark, Ligature
Frekvens – Frequency
Frekvensforhold – Frequency ratio
Frygisk – Phrygian
Fuga – Fuga
Funk – Funk
Funktionsharmonik – Intet navn på engelsk
Funktionsanalyse – Intet navn på engelsk (funktionsanalyse bruges ikke i engelsktalende lande)
Førsteudgave – First edition

G
g (tonenavn) – G
Gambe – Viola da gamba, Viol
Ganzá – Ganzá
Gehør – Ear
Generalbas – Figured bass
Generalpause – General Pause, G.P., Grand Pause
Gennemgangsnode – Passing note, Passing tone
Gennemgangstone – Passing tone, Passing note
Genre – Genre
Gentagelsestegn – Repeat signs
ges (tonenavn) – G flat
geses (tonenavn) – G double flat
gis (tonenavn) – G sharp
gisis (tonenavn) – G double sharp
Giù arco – Giù arco, Down bow
Glasharmonika – Glass harmonica
Glissando – Glissando
Gong (slagtøjsinstrument) – Gong
G-nøgle – G clef, Treble clef (diskantnøgle)
Grammofon – Phonograph
Gregoriansk sang – Gregorian chant
Gribebræt – Fretboard, Fingerboard
Groove – Groove
Growl – Growl
Grundakkord – Chord in root position
Grundform – Root position
Grundtone – Tonic
Grunge – Grunge
Gruppe – Group (band), Section (gruppe af musikere i orkester)
Güiro – Güiro
Guitar – Guitar
Guitar akkorddiagram – Guitar chord diagram
Guitarriff – Guitar riff
Guitar tabulatur – Guitar tablature
Guldplade – Gold record

H
h (tonenavn) – B
Hals (på strengeinstrument) – Neck
Halvkadence – Half cadence
Halv/heltone skala – Half/whole-tone scale, Half tone whole tone scale
Halvnode – Half note (amerikansk), Minim (britisk)
Halvpause – Half rest (amerikansk), Minim rest (britisk)
Halvslutning – Half cadence
Halvtone – Semitone
hammerklaver – Fortepiano
Hard disk recorder – Hard disk recorder
Harmoni – Harmony
Harmonica – Harmonica, Harp, French harp, Blues harp, Mouth organ
Harmonifremmed node – Non-harmony note
Harmonika – Harmonica, Harp, French harp, Blues harp, Mouth organ
Harmonilære – Harmony
Harmonisk analyse – Harmonic analysis
Harmonisk interval – Harmonic interval
Harmonisk kadence – Harmonic cadence
Harmonisk mol skala – Harmonic Minor Scale
Harmonisk sekvens – Harmonic sequence
Harmonium – Harmonium
Harpe – Harp
Harpsichord – Harpsichord
Heckelphon – Heckelphone
Helikon – Helicon
Hel-/halvtone skala – Whole/half-tone scale, Whole tone half tone scale
Helnode – Whole note (amerikansk), Semibreve (britisk)
Heltone – Whole tone
Heltoneskala – Whole tone scale
Helpause – Whole rest (amerikansk), Semibreve rest (britisk)
Helslutning – Authentic cadence
Hemiol – Hemiola
Hertz – Hertz (Hz)
Heterofoni – Heterophony
Heterorytmik – Heterorhythm
Hexachord – Hexachord
Hi-hat – Hi-hat, Hihat
his (tonenavn) – B sharp
hisis (tonenavn) – B double sharp
Hiphop – Hiphop
Hit – Hit
Hjælpefortegn – Courtesy accidentals, Cautionary accidentals, Reminder accidentals
Hjælpelinje – Ledger line, Leger line
Homofoni – Homophony
Homorytmik – Homorhythm
Honky-tonk – Honky-tonk
Hookline – Hookline
Horn (blæseinstrument) – Horn
Horngruppe – Horn section
Hornkvinter – Horn fifths
Horn line – Horn line, Single line
Hornpipe – Hornpipe
House (genre) – House
Hovednode – Central note
Hovedtema – Main theme
Hvid støj – White noise
Hymne – Hymn
Hymnologi – Hymnology
Hyperdorisk – Hyper-dorian (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
Hypodorisk – Hypodorian (samme forstavelse ved andre kirketonearter)
Hævet – Raised
Højre – Right
Hørelære – Ear training
Håndklap – Hand clap
Håndtrumme – Hand drum

I
Imitation – Imitation
Impressionisme – Impressionism
Improvisation – Improvisation
Indie musik – Indie music
Indspilningsstudie – Recording studie
Infralyd – Infrasound
Ingen akkorder – No chords (N.C.)
Instrumentalmusik – Instrumental music
Instrumentation – Instrumentation
Instrumentfamilie – Instrument family
Instrumentnavne – Instrument names
Interaktion – Interaction
Interferens – Interference
Interludium – Interludium
Intermedium – Intermedium
Interpretation – Interpretation
Interval – Interval
Intervalforhold – Interval ratio
Intonation – Intonation
Introduktion – Introduction, Intro
intuitiv musik – Intuitive music
Inversion – Inversion
Intro – Intro
Ionisk – Ionian
Isorytme – Isorhythm

J
Jam session – Jam session
Janitchar – Janissary (men benyttes ikke på engelsk for en slagtøjsspiller. I stedet benyttes ‘percussionist’)
Jazz – Jazz
Jingle – Jingle
Jodle – Youdel
Jukeboks – Jukebox, Music box

K
Kadence – Cadence
Kammermusik – Chamber music
Kammerorkester – Chamber orchestra
Kammertonen – Concert pitch
Kanon – Canon (kanon hvor alle synger samme melodi: round)
Kantate – Cantata
Kapelmester – Band leader
Karaoke – Karaoke
Karakterstykke – Character piece
Kastagnetter – Castanets
Kastratsanger – Castrato
Keyboard – Keyboard
Kinoorgel – Theatre organ
Kirkeklokke – Church bell
Kirkemusik – Church music
Kirketoneart – Church mode
Klamme – Bracket
Klangfarve – Timbre, Tone colour
Klap – Clap
Klarinet – Clarinet
Klassicisme – Classicism
Klassisk (periode) – Classical period
Klassisk musik – Classical music
Klaver – Piano
Klaverduo – Piano duo
Klaverkoncert – Piano concert
Klavernoder – Piano sheets
Klaverpartitur – Piano reduction
Klaversonate – Piano sonata
Klaversystem – Grand Staff
Klaverudtog – Piano reduction
Klaviatur – Keyboard, Musical keyboard
Klavichord – Clavichord
Klezmer – Klezmer
Klik-lydspor – Click-track
Klokkespil – Glockenspiel
Knipse (på strenge) – Pluck, Pick
Koklokke – Cowbell
Kolofonium – Rosin
Koloratur – Coloratura
Kombinationstone – Combination tone
Komma (vejrtrækning) – Breath mark
Komplementærrytmik – Intet navn på engelsk
Komposition – Composition
Konceptalbum – Concept album
Koncertmester – Concertmaster
Konservatorium – Academy of music, Music academy
Konsonans – Consonance
Kontrabas – Double bass
Kontrabasklarinet – Contrabass clarinet
Kontrafagot – Contrafagot
Kontraoktav – C1, Contra octave
Kontrapunkt – Counterpoint
Kontraststykke – Middle-eight, Bridge (ikke at forveksle med ordet bro, som dansk betegnelse for et bestemt formled)
Kor – Choir
Koral – Chorale
Koralharmonisering – Chorale harmonization
Kormusik – Vocal music
Kornet – Cornet
Korpartitur – Choral score
Kromatik – Chromatic
Krumhorn – Crumhorn
Kryds (fortegn) – Sharp
Kryds-toneart – Sharp key signature
Kunstmusik – Art music
Kvadrilel – Quadrille
Kvart (interval) – Fourth
Kvartdecim – Fourteenth, Compound seventh (stor kvartdecim: compound major seventh ; lille kvartdecim: compound minor seventh)
Kvartkvintakkord – sus4 chord
Kvartsekstakkord – Triad in second inversion
Kvarttone – Quarter tone
Kvart-tone fortegn – Quarter-tone accidentals
Kvartol – Quadruplet
Kvindestemme – Female voice
Kvint – Fifth
Kvintcirkel – Circle of fifths
Kvintsekstakkord – Major sevnth chord (eller Add chord) in first inversion
Kvintskridtssekvens – Intet navn på engelsk. ‘Fifths sequence’ kan benyttes i stedet.
Kvintol – Quintuplet
Kølle – Mallet

L
La (solmisation) – La
Laidback – Laidback
Lambada – Lambada
Langfløjte – Ney
Langeleik – Langeleik
Langspil – Langspil
Latin – latin
Le (solmisation) – Le
Lead sheet – Lead sheet
Ledemotiv – Leitmotif
Ledetone – Leading-tone
Legatobue – Slur
Lejlighedsmusik – Intet navn på engelsk (unik dansk tradition)
Lejlighedssang – Intet navn på engelsk (unik dansk tradition)
Li (solmisation) – Li
Lift – Anticipation
Lige ottendedele – Strait eights
Lige taktart – Simple time signature
Ligesvævende stemning – Equal temperament
Liggetone – Pedal point
Lille (om interval) – Minor
Lille oktav – C3. Small octave
Lilletromme – Snare drum
Linje – Line
Live optræden – Live performance
Lokrisk – Locrian
Longa node – Longa note (brittisk, amerikansk)
Longa pause – Longa rest (britisk, amerikansk), Four-measure rest (amerikansk)
Lourè – Lourè
Lp – Lp, Long Playing Record
Lur – Lur
Lut – Lute
Lyd – Sound
Lydbearbejdning – Morphing
Lydbog – Talking book, Audio book
Lydbånd – Tape, Audiotape
Lyddæmper – Silencer, Muffer (amerikansk)
Lyddåse – Sound box
Lydens hastighed – The speed of sound
Lydisk – Lydian
Lydisolerende – Sound-absorbing
Lydisoleret – Soundproof
Lydisolering – Soundproofing, Sound insulation
Lydkulisser – Noises, Radio noises, Sound effects
Lydkunst – Sound art
Lydløs – Soundless
Lydmand – Soundman
Lydmisker – Mixing console
Lydmur – Sound barrier
Lydmursbrag – Sonic boom, Super sonic boom
Lydoptagelse – Sound recording
Lydrestaurering – Audio restoration
Lydside (i film, tv) – Soundtrack
Lydskrift – Phonetic transcription (omskreven tekst), Phonetic Script (tegnsystem)
Lydspor – Soundtrack (på film, i tv), Track (i sequencer)
Lydstyrke – Volume
Lydsvag – Quit
Lydtegn – Phonetic symbol
Lydtekniker – Sound technician
Lydtæt – Soundproof
Lyre – Lyre
Lyserød støj – Pink noise
Løs streng – Open string
Løst fortegn Accidental (på engelsk betegner ‘Accidentals’ kun løse fortegn ; faste fortegn kaldes for ‘Key signatures’)

M
Madrigal – Madrigal
Mainstream – Mainstream
Maj (akkord) – Major seventh
Mandestemme – Male voice
Mandolin – Mandolin
Maqam – Maqam
Maracas – Maracas
March – March
Marimba – Marimba
Marimbafon – Marimbaphone
Markovkøde – Markov chain
Massemedie – Mass media
Mazurka – Mazurka
Me (solmisation) – Me
Mediant -Mediant
Mekanisk – Mechanical
Mekaniske musikinstrumenter – Mechanical musical instruments
Mekanisk orgel – Mechanical organ
Mellemdominant – Secondary dominant
Mellemspil – Interlude
Mellemstykke – Interlude
Mellofon – Mellophone
Mellotron – Mellotron
Melodi – Melody
Melodica – Melodica
Melodisk (melodiøs) – Tuneful, Melodious
Melodisk interval – Melodic interval
Melodisk mol skala – Melodic minor scale
Melodrama – Melodrama
Melodramatisk – Melodramatic
Melofon – Mellophone
Membranofon – Membranophone
Mensur – Scale length, Scale, String length, Mensure
Menuet – Minuet, Menuet
Messingblæseinstrumenter – Brass instruments
Messingorkester – Brass band
Mesterklasse – Masterclass
Mestersanger – Meistersinger
Metallofon – Metallophone
Metrik – Metric structure
Metrisk modulation – Metric modulation
Metronom – Metronome
Mezzosopran – Mezzo-soprano
Mi (solmisation) – Mi
Middelalderen – Middle Ages
Middeltone stemning – Meantone temperament
MIDI – MIDI
Mikrofon – Microphone
Mikrotonale fortegn – Microtonal accidentals
Mikrotone – Microtone
Mikserpult – Mixing console
Militærmusik – Military band
Mimesis – Mimesis
Minimalisme – Minimalism
Minuet – Minuet, Menuet
Mixolydisk – Mixolydian
Modal – Modal
Modalharmonik – Intet navn på engelsk
Modal jazz – Modal jazz
Modernisme – Modernism
Modulation – Modulation
Modus – Modus, Musical mode
Mol – Minor
Molskala – Minor scale
Mono – Mono
Monochord – Monochord
Monoton – Monotonous
Motet – Motet
Motiv – Motif
Multibeat – Multibeat
Multifoner – Multiphonics
Multimedia – Multimedia
Mund – Mouth
Mundharmonika – Harmonica, French harp, Blues harp, Mouth organ
Mundharpe – Harmonica, French harp, Blues harp, Mouth organ
Mundorgel – Mouth organ
Mundstykke – Mouthpiece
Musical – Musical
Musikalitet – Musicality
Musikalsk (at være) – Musical, Have an ear for music, Have a musical ear, Be fond of music
Musikanalyse – Music analysis
Musikanlæg – Music centre
Musikanmelder – Music critic
Musikant – Musician
Musikbibliotek – Record library (med plader), Music Library (med noder)
Musikdirigent – Conductor, Bandmaster (for et band)
Musiker – Musician
Musikfestival – Music festival
Musikfilosofi – Philosophy of music
Musikforening – Musical society
Musikforlag – Music house, Music publishing firm
Musik forlægger – Music publisher
Musikforskning – Musicology
Musikforståelse – Musical appreciation
Musikhandel – Music shop
Musikhandler – Music dealer
Musikhistorie – Musical history, Musicology
Musikhistoriker – Musical historian, Musicologist
Musikindustri – Music industry
Musikinstrument – Musical instrument
Musikkonservatorium – Academy of music, School of music, Conservatorie
Musikkorps – Band
Musikkultur – Music culture
Musikleksikon – Music dictionary
Musikliv – Musical scene
Musiklærer – Music teacher
Musikolog – Musicologist
Musikologi – Musicology
Musikproducer – Record producer
Musikpædagog – Music teacher
Musikpædagogik – Music education
Musikskole – School of music
Musiksoftware – Music software
Musikstykke – Piace of music
Musikteater – Musical
Musikteknologi – Music technology
Musikteori – Music theory
Musikterapeut – Music therapist
Musikterapi – Music therapy, Musicotherapy
Musiktime – Music lesson
Musikudøvelse – Musical performance
Musikudøver – Performer
Musikundervisning – Music teachning
Musikvideo – Music video
Musikæstetik – Aesthetics of music
Musisk (kunstnerisk) – Artistic
Muzak – Elevator music, Muzak

N
Nationalhymne – National anthem
Nationalsang – National anthem
Naturhorn –
Naturtone – Overtone
Neapolitansk subdominant – Neapolitan sixth chord
Nedadgående (om interval) – Descending
Nedslag (på strengeinstrument) – Downpicking
Nedslag (om taktslag) – Down beat
Neoklassicisme – Neoklassicism
Neume – Neume
Nocturne – Nocturne
Node – Note
Node-relationer – Note relations
Nodeblad – Sheet music, Sheet of music
Nodebog – Music book, Sheet music book
Nodeeksempel – Note example
Nodehals – Stem
Nodehoved – Note head
Nodehæfte – Music book, Sheet music book
Nodelinje – Line
Nodelængde – Note value
Nodelære – Note learning
Nodelæsning – Note reading, Music reading
Nodepapir – Music paper, Blank sheet music
Nodepult – Music desk
Nodeskrift – Musical notation
Nodeskriver – Music copyist
Nodestativ – Music stand (fritstående), Music rest
Nodesystem – Staff, Stave
Nodeværdi – Note value
None – Ninth, Compound second (stor none: compound major second ; lille none: compound minor second)
Noneakkord – Altered chord
Nonet – Nonet
Nonol – Nontuplet
Notation – Notation
Notturno – Notturno
Nyckelharpa – Nyckelharpa
Nyklassicisme – Neoclassicism
Nyromantik – Neo-romanticism
Næsefløjte – Nose flute
Nøgle – Clef
Nøglehuls-c – Middle C
Nøgleskift – Clef change

O
Obligat – Obbligato
Obo – Oboe
Ocarina – Ocarina
Off-beat – Off-beat
Oi music – Oi!
Oktav – Octave
Oktaveret nøgle – Octave clef
Oktet – Octet
Oktol – Octuplet
Olietønde – Steel drum
Olifant – Olifant
Omkvæd – Chorus
Omvending – Inversion
Omvendt dobbeltslag – Turn (inverted), Inverted turn
Omvendt praltrille – Mordent (inverted), Inverted mordent
Opadgående (om interval) – Ascending
Opbakning – Backing
Opera – Opera
Operette – Operetta
Ophavsret – Copyright
Ophikleide – Ophicleide
Oplysningstiden – Age of Enlightenment
Opløsning (af dissonans) – Resolution
Opløsningstegn – Natural
Opretstående klaver – Upright piano
Opslag (på strengeinstrument) – Uppicking
Optakt – Anacrusis
Opus – Opus
Oratorium – Oratorio
Organist – Organist
Organologi – Organology
Orgel – Organ
Orgelbygger – Organ builder
Orgelpibe – Organ pipe
Orgelpunkt – Pedal point
Orgelsymfoni – Organ symphony
Orgeltabulatur – Organ tablature
Orienteringsfortegn – Courtesy accidentals, Cautionary accidentals, Reminder accidentals
Originaludgave – First edition
Orkester – Orchestra
Orkestrering – Orchestration
Orkesterpartitur – Orchestral score
Ornamenter – Ornaments
Orpharion – Orpharion
Oscillator – Oscillator
Ossia nodesystem – Ossia
Ostinat – Ostinato
Ottendedelsnode – Eight note (amerikansk), Quaver (britisk)
Ottendedelspause – Eighth rest (amerikansk), Quaver rest (britisk)
Outro – Outro
Overblæsning – Overblowing
Overbygningsakkord – Upper structure
Overdubbing – Overdubbing
Overtone – Overtone
Overtonerækken – Harmonic series

P
Palindrom – Palindrome
Pandiatonik – Pandiatonic
Panfløjte – Pan flute
Panharmonicon – Panharmonicon
Pantalon – Pantalon
Pantomime – Pantomime
Pantonalitet – Pantonality
Parafrase – paraphrase
Parallel – Parallel
Parallelltoneart – Parallel key
Parameter – Aspect of music
Parodimesse – Parody mass
Partialtone – Overtone
Pause – Rest
Particel – Short score
Partitur – Score (med opdelte stemmer: open score)
Partiturlæsning – Score reading
Partiturmusik – Art music
Passage – Passage
Passion (komposition) – Passion
Pauke – Timpani
Payola – Payola
Pedal – Pedal
Pedalklaviatur – Pedal keyboard
Pedalmærke – Pedal mark
Pedaltoner – pedal tones
Pentakord – Pentachord
Pentaton – Pentatonic
Periode – Period
Perkussion – Percussion
Phase vocoder – Phase vocoder
Phon – Phon
Pianette – Piano
Pianoforte – Fortepiano
Piano pedal – Piano pedal
Pianorulle – Piano roll
Picardisk terts – Picardy third
Piccolofløjte – Piccolo
Piratplader – Bootleg records
Pizzicato – Snap pizzicato
Pladeselskab – Record label
Plagal – Plagal
Plagal halvslutning – Intet navn på engelsk
Plagal helslutning – Plagal cadence
Playback – Playback
Portamento – Portamento
Polka – Polka
Polyfoni – Polyphony
Polyrytme – Polyrhythm
Popmusik – Pop music
Populærmusik – Popular music
Position – Position
Postmodernisme – Postmodernism
Potpourri – Potpourri
Power akkord – Power chord
Praltrille – Mordent
Prim – Unison
Prima vista sang/spil – Prima vista, Sight reading
Producer – Producer
Programmusik – Program music
Progressiv – Progressive
Prolog – Prologue
Præludium – Prelude
Præpareret klaver – Prepared piano
Prætoriansk stemning – Meantone temperament
Psykadelisk rock – Psychedelic rock
Puls – Pulse
Punkteret node – Dotted note
Pythagoræisk komma – Pythagorean comma
Pythagoræisk stemning – Pythagorean tuning

Q
Qanun – Kanun, Qanun
Quadrivium – Quadrivium
Quijada – Quijada
Quodlibet – Quodlibet

R
Ra (solmisation) – Ra
Raga – Raga, Râga
Ragtime – Ragtime
Rap – Rap
Rasleæg – Egg shaker
Re (solmisation) – Re
Real time – Real time
Rebetiko – Rebetiko
Recitativ – Recitative
Refræn – Refrain
Regal – Regal
Reggae – Reggae
Register (toneleje) – Register
Reharmonisering – Reharmonization
Relativt gehør – Relative pitch
Remix – Remix
Ren (om interval) – Perfect
Ren mol skala – Natural minor scale, Pure minor scale
Renæssance – Renaissance
Ren stemning – Just intonation
Repeat and fade – Repeat and fade
Repertoire – Repertoire
Reprise – Reprise
Repetition – Repetition
Resonans – Resonance
Revy – Revue
Ri (solmisation) – Ri
Ride-bækken – Ride cymbal
Riff – Riff
Ringmodulation – Ring modulation
Ritornel – Ritornello
Ritornelform – Ritornello form
Ritual – Ritual
Riverdance – Riverdance
Rock – Rock
Rockabilly – Rockabilly
Rock’n’roll – Rock and roll, Rock & roll, Rock ‘n’ roll
Rock opera – Rock opera
R&B – R&B, Rhythm and blues
Rokoko – Rococo
Romance – Romance
Romantikken – Romanticism
Rondeau – Rondeau
Rondo – Rondo
Rosalie – Rosalia
Rumba – Rumba
Rumklang – Reverb
Rummelpot – Friction drum
Rundgang (akkordrundgang) – Vamp
Rytme – Rhythm
Rytmesektion – Rhythm section
Rytmisk musik – Popular music
Rørblad – Reed
Rørklokker – Tubular bell

S
Salme – Hymn
Salmebog – Hymnal, Hymnbook, Hymn book
Salonmusik – Light music
Salsa – Salsa
Samba – Samba
Sammenbunden node – Beamed note
Sammensat interval – Compound interval
Sammensat taktart – Complex time signature (benævnes også “Asymmetric-“, “Irregular-“, “Unusual-” og “Odd-“)
Sample – Sample
Sampler – Sampler
Samplingsfrekvens – Sampling rate
Sang (komposition) – Song
Sang (synge) – Singing
Sangaften – Recital
Sangbog – Song book
Sangbund – Sounding board
Sanger – Singer
Sangerinde – Sanger
Sangkor – Choir
Sangleg – Singing game
Sanglærer – Sining master
Sangskriver – Lyricist, Writer of lyrics, Lyric writer
Sangstemme (en persons) – Voice
Sangstemme (del af musikstykke) – Vocal part
Sangtekst – Lyrics
Sangtime – Singing lesson
Sangundervisning – Singing lessons
Sarabande – Saraband
Sarod – Sarod
Saron – Saron
SATB – SATB
Saxhorn – Saxhorn
Saxofon – Saxophone
Schenkeranalyse – Schenkerian analysis
Scherzo – Scherzo
Scordatura – Scordatura, Cross-tuning
Se (solmisation) – Se
Second line drums – Second line drums
Segno – Segno
Sekst – Sixth
Sekstakkord Triad in first inversion
Sekstendedelsnode – Sixteenth note (amerikansk), Semiquaver (britisk)
Sekstendedelspause – Sixteenth rest (amerikansk), Semiquaver rest (britisk)
Sekstet – Sextet
Sekstol – Sextuplet
Sekund – Second
Sekundakkord – Major sevnth chord (eller Add chord) in third inversion
Sekvens – Sequence
Semi-opera – Semi-opera
Semiotik – Semiotics
Septim – Seventh
Septimakkord – Seventh chord
Septol – Septuplet
Sequencer – Sequencer
Serenade – Serenade
Serialisme – Serialism
Seriel musik – Serial music
Serpent – Serpent
Session-musiker – Session musician
Shaker – Shaker
Shamisen – Shamisen
Sheng – Sheng
Shuffle – Shuffle
Si (solmisation) – Si
Sideman – Sideman
Sidetema – Secondary theme
Signal – Signal
Signalhorn – Bugle
Sigøjnermusik – Gypsy music
Sigøjnerskala – Gypsy scale
Sikkerhedsfortegn – Courtesy accidentals, Cautionary accidentals, Reminder accidentals
Simile-tegn – Simile marks
Sinfonia – Sinfonia
Singer/songwriter – Singer-songwriter
Single – Single
Sirene – Siren
Skala – Scale
Sistrum -Sistrum
Sitar – Sitar
Ska – Ska
Skala – Scale
Skalmeje – Shawm
Skillingsvise – Broadside
Skinpolyfoni – Sham polyphony
Skjald – Skald
Skjult kvintparallel – Hidden consecutive fifths
Skjult oktavparallel – Hidden consecutive octaves
Skjult parallel – Hidden consecutive
Skralde – Rattle
Skuespil – Play
Skuespiller – Actor, Actress (kvindelig)
Skuffende kadence – Deceptive cadence, Interrupted cacence, Surprise cadence
Skæv taktart – Complex (eller ‘Asymmetric-‘, ‘Irregular-‘, ‘Unusual-‘ og ‘Odd-‘) time signature
Slager – Schlager
Slagsang – Battle song
Slagtøj – Percussion
Slagtøjsnøgle – Natural Clef
Slap bass – Slap bass
Slendro – Slendro
Slip pedal – Release pedal
Slut taktstreg – Bold double barline, Bold double bar line
So (solmisation) – So
Solist – Soloist
Solmisation – Solmization
Solo – Solo
Solokoncert – Solo concert
Sonate – Sonata
Sonateform – Sonata form
Sonatine – Sonatina
Sopran – Soprano
Sopranfløjte – Soprano flute
Soprannøgle – Soprano clef
Sopransaxofon – Soprano saxophone
Sordin – Mute
Sordun – Sordino
Sostenuto-pedal – Sostenuto pedal
Soul – Soul
Sound – Sound
Sousafon – Sousaphone
Spaltetromme – Slit drum
Spektralmusik – Spectral music
Spektrogram – Spectrogram
Spilledåse – Musical box
Spillemand – Folk musician
Spillemandsmusik – Folk music
Spinet – Spinet
Spondæ – Spondee
Spredt beliggenhed (om akkord) – Open position
Staccatissimo – Staccatissimo
Staccato – Staccato
Stadsmusikant – Alta capella
Standard – Standard
Stamtone – Bruges ikke på engelsk. Man benævner det i stedet ‘Note without accidental’ (tone uden fortegn)
Stedfortræder (akkord) – Intet navn på engelsk
Steelguitar – Steelguitar
Stemme (at stemme et instrument) – Tune
Stemme (en stemme i et kor, orkestor m.v.) – Part
Stemme (tale) – Voice
Stemmebog – Partbook
Stemmebånd – Vocal fold
Stemmeskrue – Tuning peg
Stemmestok – Sound post
Stemning – Tuning
Stemningssystem – Tuning system, Temperament
Stepdans – Step dance
Stereo – Stereo
Stereoanløg – Stereo
Stereofoni – Stereophonic sound
Stigende praltrille – Ascending mordent, Ascending trill
Stiknoder – Cue notes
Stil – Style
Stilart – Style
Stilperiode – Cultural movement
Stiplet fraseringsbue – Dotted phrase mark
Stiplet legatobue – Dotted slur
Stiplet taktstreg – Dotted barline, Dotted bar line
Stomp – Stomp
Stor (om interval) – Major
Store oktav – C2, Great octave
Stortromme – Bass drum
Streng – String
Strofisk – Strophic
Strofisk form – Strophic form
Struktur – Structure
Strukturalisme – Structuralism
Strygeinstrument – String instrument
Strygekvartet – String quartet
Strygekvintet – String quintet
Strygeorkester – String orchestra
Støj – Noise
Støjreduktion – Noise reduction
Subdominant – Subdominant
Subdominant-parallel (akkord i dur) – Subdominant-parallel (engelsk), Supertonic (amerikansk)
Subdominant-parallel (akkord i mol) – Subdominant-parallel (engelsk), Submediant (amerikansk)
Subwoofer – Subwoofer
Subkontra oktav – C0, Sub contra octave
Sull’arco – Sull’arco, Up bow
Surdo – Surdo
Sustain – Sustain
Sustainpedal – Sustain pedal
sus2 – sus2
sus4 – sus4
Svingtræ – Bull-roarer
Swanee-fløjte – Slide whistle, Swanee whistle, Piston flute, Jazz flute
Swing – Swing
Symfoni – Symphony
Symfonikoncert – Symphony concert
Symfoniorkester – Symphony Orchestra
Symfonisk – Symphonic
Syngespil – Singspiel
Synkope – Syncope
Synkopering – Syncopation
Synthesizer – Synthesizer
Syntonisk komma – Syntonic comma
Sækkepibe – Bagpipe
Sænket – Lowered

T
Tablà – Tabla
Tabulatur-nøgle – TAB-sign
Taffelklaver – Square piano
Taksim – Taqsim
Takt – Bar
Taktart – Time signature, Meter signature
Taktartsskift – Time signature change
Taktslag – beats
Taktstok – Baton
Taktstreg – Barline, Bar line
Takttal – Bar numbers
Talea – Talea
Talekor – Sprechgesang, Sprechstimme
Tambourin – Tambourine
Tambourmajor – Drum major
Tambura – Tambura
Tamborim – Tamborim
Tamburin – Tamburine
Tammer – Toms
Tam tam – Tom tom
Tangent (på klaver) – Key
Tango – tango
Tast – Key
Tastatur – keyboard
Te (solmisation) – Te
Teknik – Technique
Tekstur – Texture
Telharmonium – Telharmonium
Tema – Theme
Tempelblok – Temple block
Temperament – Temperament, Tuning system
Tempo – Tempo
Tempoangivelse – Metronome mark
Tenor – Tenor
Tenorguitar – Tenor guitar
Tenornøgle – Tenor clef
Tenorobo – Tenor oboe
Tenorsaxofon – Tenor saxophone
Tenorviolin – Tenor violin
Tenuto – Tenuto
Teorbe – Theorbo
Terts – Third
Tertsdecim – Thirteenth, Compound sixth (stor tertsdecim: compound major sixth ; lille tertsdecim: compound minor sixth)
Tertskvartakkord – Major sevnth chord (eller Add chord) in second inversion
Tessitura – Tessitura
Tetrachord – Tetrachord
Theremin – Theremin, Aetherphone, Etherophone, Thereminophon, Termenvox
Thickened line – Thickened line
Ti (solmisation) – Ti
Tid – Duration
Tight – Tight
Timbales – Timbales, Pailas criollas
Timing – Timing
Tinnitus – Tinnitus
Tirando – Tirando
Toccata – Toccata
Tolvtonemusik – Twelve-tone technique
Tolvtonerække – Tone row
Tom tom – Tom tom
Tonal – Tonal
Tonalitet – Tonality
Tone – Pitch
Toneart – Key
Toneartsangivelse – Key signature
Tonedøv – Tone deaf
Tonehøjde – Pitch
Tonehøjdeskift – Pitch shift
Tonekunst – Music
Tonekunstner – Musician
Tonemaleri – Tone picture
Tonemateriale – Tone material
Tonenavn – Note name
Tonespor – Sound track
Tonesystem – Tone system
Tonetrin – Step
Tonika – Tonic
Tonika-afledning – Intet navn på engelsk
Tonika-parallel (akkord i dur) – Tonic-parallel (engelsk), Submediant (amerikansk)
Tonika-parallel (akkord i mol) – Tonic-parallel (engelsk), Mediant (amerikansk)
Tonika-stedfortræder – Intet navn på engelsk
Toogtredvtedelsnode – Thirty-second note (amerikansk), Demisemiquaver (britisk)
Toogtredvtedelspause – Thirty-second rest (amerikansk), Demisemiquaver rest (britisk)
Tostreget oktav – C5, Two-line octave
Traditionel sang – Traditional music
Transponere – Transpose
Transponerende instrument – Transposing instrument
Transskription – Transskription
Trautonium – Trautonium
Trecento – Trecento
Treklang – Triad
Tremolo – Tremolo (mellem to toner: between two notes)
Tremulant – Tremulant
Trestreget oktav – C6, Tree-line octave
Triangel – Triangle
Trille – Trill
Trille (til bølgelinjen slutter) – Extended trill, Running trill
Trin – Degree
Trinanalyse – Roman numeral analysis
Trinfunktionsanalyse – Intet navn på engelsk
Trinbetegnelse – Roman chord-indication (tre typer: Basic Roman, Extended Roman og Figured Roman)
Trio – Trio
Triol – Triplet
Tripelfuga – Triple fugue
Tritonus – Tritone
Tritonussubstitution – Tritone substitution
Tromme – Drum
Trommehvirvel – Drum roll
Trommemaskine – Drum machine
Trommenode – Drum note
Trommerytme – Drum pattern, Drum Rhythm
Trommeskin – Drumhead
Trommestikker – Drum sticks
Trommesæt – Drum kit, Drum set
Trompet – Trumpet
Troubadour – Troubadour
Tryk pedal ned – Engage pedal
Træblok – Woodblock
Træblæseinstrument – Woodwind instrument
Træblæser – Woodwind
Trækbasun – Trombone
Tuba – Tuba
Tuner – Tuner
Tungestemme – Reed
Turnaround – Turnaround
Tuplet – Tuplet
Tværfløjte – Western concert flute
Two beat – Two beat
Tæt beliggenhed (om akkord) – Closed position

U
Ubetonet – Unaccented
Udvidelse (om akkord) – Extension
Ukulele – Ukulele
Undecim – Eleventh, Compound fourth (ren undecim: compound perfect fourth)
Ulige taktart – Compound time signatures
Ultralyd – Ultrasound
Ulvekvint – Wolf fifth
Ulvetone – Wolf tone
Underdeling – Subdivision
Underholdningsmusik – Light music
Underlægningsmusik – Background music
Undertone – Undertone
Undertonerække – Undertone series
Unison – Unison
Upbeat – Upbeat
Uregelmæssig nodeværdi – Tuplet
Uregelmæssig taktart – Complex time signature (også “asymmetric-“, “irregular-“, “unusual-” og “odd-“)

V
Valdhorn – Horn
Valiha – Valiha
Vals – Waltz
Vamp – Vamp
Varianttoneart – Intet navn på engelsk
Variation (variationsform) – Variation
Vaskebræt (instrument) – Washboard
Vejrtrækning – Breathing, Breath (enkelt)
Vekseldominant – Secondary dominant
Vekselnode – Changing note (cambiata note)
Vekseltone – Changing note (cambiata note)
Veltempereret stemning – Well temperament, Circulating temperament
Venstre – left
Venstre-hånds pizzicato – Left-hand pizzicato (for strygere), Stopped note (for horn)
Ventil – Valve
Verdensmusik – World music
Vers – Verse
Vibrafon – Vibraphone
Vibrato – Vibrato
Villanella – Villanella
Villotta – Villotta
Vina – Vina, Veena
Viola – Viola
Viola d’amore – Viola d’amore
Viola da gamba – Viola da gamba
Viola Profonda – Viola Profonda
Violin – Violin
Virginal – Virginals
Virtuos – Virtuoso
Vise – Intet navn på engelsk. Generel betegnelse: ‘Folk music’
Viseform – Intet navn på engelsk
Visesats – Intet navn på engelsk
Vocoder – Vocoder
Vokalmusik – Vocal music
Volte – Volta bracket
Volume – Volume
Værk – Work

W
Wah-wah – Wah-wah
Wah-wah-pedal – Wah-wah-pedal
Walking bass – Walking bass
Westernguitar – Acoustic guitar with steel strings
Wienervals – Viennese waltz
Whiskers – Brushes
Wurlitzer – Wurlitzer

X
Xaxado – Xaxado
Xylofon – Xylophone
Xylorimba – Xylorimba, Xylo-marimba

Y
Yang-ch’in – Yangqin, Yang quin, Yang-ch’i

Z
Zeitoper – Zeitoper
Zink (instrument) – Cornett
Zydeco – Zydeco

Æ
Æolisk – Aeolian
Æolsharpe – Aeolian harp
Æterofon – Aetherphone

Ø
Ø (akkord) – Ø

Å
Åben akkord – Open position chord
Åben node – Natural harmonic, Open note
Åndedræt – Breathing