Skip to content

Den Gyldne Node

Den Gyldne Node er en vandrende hædersbevisning i form af en håndsmedet node i messing. Den er fremstillet af et af Flyvestation Aalborg Brass Bands mangeårige medlemmer, Gerner Pedersen. 

Den Gyldne Node tildeles et medlem af Flyvestation Aalborg Brass Band eller medlem af Musikforeningen for Flyvestation Aalborg, der i løbet af en spillesæson, via et konkret projekt eller gennem en længere periode på en særlig måde, har gjort sig fortjent til at blive fremhævet for sit eksempel eller den konkrete indsats.

Som bærende kriterier for tildeling af Den Gyldne Node kan eksempelvis nævnes en person, som har gjort en særlig indsats til fremme af orkesterets trivsel og sammenhold, eller har bidraget til højnelse af orkesterets musikalske niveau, eller gennem længere tid har udført et anerkendelsesværdigt arbejde til sikring af brassbandets daglige drift, eller har bidraget til særlig positiv eksponering af orkesterets virke uden for Brassbandets egne rækker, eller …

Prisen ledsages af en god flaske vin eller æske fin chokolade.

Indstilling til modtagelse af Den Gyldne Node kan foretages af et hvert medlem af Flyvestation Aalborg Brass Band eller Musikforeningen for Flyvestation Aalborg. Indstillingen bør gives som skriftlig indstilling til Bestyrelsen. 

Bestyrelsen udvælger suverænt kandidaten blandt de nominerede. Indstillingen kan ikke gøres til genstand for debat. 
Hædersbevisningen overrækkes på den årlige generalforsamling.

Et medlem af bestyrelsen kan ikke modtage Den Gyldne Node.

Vedtaget af Bestyrelsen for Flyvestation Aalborg Brass Band den 1. januar 2022.

Den Gyldne Node erstatter den tidligere markering ”Unoden”, som efter bestyrelsens opfattelse har overlevet sin aktualitet. 
”Unoden” skulle gå til en person, som på en morsom måde havde gjort sig uheldig bemærket i løbet af en sæson. Det har gennem flere sæsoner været svært at udvælge en berettiget modtager, som man samtidigt var sikker på ville påskønne tildelingen.

Motivation for uddeling af Den Gyldne Node

Kære Gerner. Aabybro d. 5. marts 2022 

Den Gyldne Node er en *vandrende hædersbevisning. 

Den Gyldne Node tildeles et medlem af Flyvestation Aalborg Brass Band eller medlem af Musikforeningen for Flyvestation Aalborg, der i løbet af en spillesæson, via et konkret projekt eller gennem en længere periode på en særlig måde, har gjort sig fortjent til at blive fremhævet for sit eksempel eller den konkrete indsats. 

Vi finder i bestyrelsen, at du gennem dit arbejde som nodearkivar gennem godt 35 år har ydet en kæmpe indsats, som alle i orkesteret nyder godt af, hver gang vi mødes! 

Udover dette omhyggelige og tidskrævende arbejde, er du altid den, der giver en hånd med, når der efterlyses hjælp, eller måske snarere, du er den, der altid springer, til når du ser, at der er brug for hjælp. Statuetten, noden på fod, som er det fysiske tegn på hædersbevisningen, er også din fortjeneste. 

Dette er første gang, vi uddeler Den Gyldne Node, men det er med stor sikkerhed, at netop du er udpeget som modtager! 

Det er derfor med stor anerkendelse af din indsats og din person, at vi tildeler dig hædersbevisningen Den Gyldne Node på generalforsamlingen 16. marts 2022. 

Efter enstemmig indstilling. 

På vegne af Bestyrelsen 

Johnny Andersen / formand 

*Den Gyldne Node – en vandrende hædersbevisning er i modtagerens varetægt fra den indskrevne generalforsamling og frem til ca. en måned før efterfølgende ordinære generalforsamling.