Skip to content

Monthly Archives: august 2015

Så pyt da med de medaljer…

medalje

 

KAJ fratrådte i dag sit job som chef for Flyvestation Aalborg, for at avancere i systemet.

Vi i AALBRA må ved samme lejlighed tage ad notam, at vi hverken har modtaget de medaljer, som vi blev stillet i udsigt ved en tidligere medaljeparade (typen med flødeskum), ligesom vi heller ikke fik den flyvetur, som KAJs forgænger i embedet stillede os i udsigt.
Men at vi har haft en stor plads i begges hjerter, kan der ikke herske tvivl om.
WIS kaldte os for Flyvevåbnets bedste orkester, og i KAJs takketale blev orkestret nævnt hierarkisk, ikke først – og ikke sidst, men lige før kvinderne i hans liv. Og de så alle utroligt søde ud. Så pyt da med de medaljer, og vi ønsker fortsat god opdrift til KAJ.