Skip to content

Persondataforordningen

Persondataregler
Gældende for Musikforeningen for Flyvestation Aalborg (MFAA) og
Flyvestation Aalborg Brass Band (AALBRA) 

Ved indmeldelse i MFAA/AALBRA udfyldes blanket med følgende oplysninger:

 • Navn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer, mailadresse, ledsagers navn samt accept for brug af disse oplysninger inklusive fotos af medlem og ledsager i forbindelse med foreningens og orkestrets virke.
  Når et nyt medlem bliver optaget, bliver indmeldelsesblanketten kopieret i papirform og videregivet til skoleleder,sekretær og webmaster. 
 • Foreningens skoleleder  fører deltageroplysningsskema og deltagerliste med cpr-nummer.
 • Da skolelederens registreringer af data er følsomme på grund af cpr-nummer, bliver disse opbevaret under skærpet sikkerhed. Foreningens sekretær ved, hvor oplysningerne opbevares i bygning 230 på Flyvestation Aalborg.
 • Foreningens sekretær fører lister over medlemmer samt gæstespillere i Flyvestation Aalborg Brass Band. 
  • Dette er almindelige persondata uden brug af cpr-nummer.
   • Listerne indeholder navn, adresse, digital adresse, fødselsdato, ledsagers navn.
   • Listen opbevares på usb-stik, som ligger på kontoret i bygning 256 FSN Aalborg, eller i aflåst gemme hos sekretæren.
   • På foreningens hjemmeside www.aalbra.dk lægger webmaster tilsvarende oplysninger. Der kræves en adgangskode for at se listen. 
 • Medlemmerne har ret til at se, hvad foreningen har registreret.
  Senest et år efter udmeldelse af foreningen/orkesteret, slettes personoplysningerne hos sekretæren og webmaster.
 • Skolelederens Deltageroplysningsskema, Deltagerlister, dags/dato med cpr-nummer gemmes dog af regnskabsmæssige årsager i 5 år, hvorefter de bliver makuleret.
 • Dataansvarlig er den p.t. værende formand/MFAA.