Skip to content

Monthly Archives: juni 2021

Dagsorden

Generalforsamling i
Musikforeningen for Flyvestation Aalborg
onsdag den 30. juni 2021 kl. 18.00.

​Afholdes i musiklokalet på flyvestationen.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent.
​2.  Formanden aflægger beretning
​3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
​4.  Fastlæggelse af kontingent i MFAA
​5.  Behandling af indkomne forslag.
​6.  Valg af formand (kun ulige årstal).
​Preben Dalgaard – modtager ikke genvalg
7.  Valg af bestyrelse.
På valg er:
Poul Rosenkilde Jensen – modtager ikke genvalg
Ole Dørum Jensen – modtager ikke genvalg
8.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9.  Valg af revisor og suppleant.
Revisor Claus Henriksen på valg – modtager genvalg
10. Eventuelt.

Foreningen er vært med et par sandwich, vand og øl.
Benyt venligst tilmeldingslisten.