Skip to content

Højdefræs

Af Poul-Erik Vilsbæk, solohornist Det Kgl. Kapel
Højdefræs – ideer og øvelser til forbedring af det høje register

 

Valdhornet er karakteriseret bl.a. ved sit store toneomfang. Højden er et af de sværeste områder at beherske p.g.a. de tætliggende naturtoner, og de krav højden stiller til embouchure og kompression.

Hvis du vil træne din højde, skal du begynde, som altid når du skal erobre nyt land, fra det sted hvor du behersker teknikken. Det vil ofte være sådan, at man er tilbøjelig til at øve sig på det man kan, og så lade det andet ligge til en anden god gang.

 

Ofte skyldes vanskeligheder i højden nogle psykiske grænser man uhensigtsmæssigt har sat for sig selv:

“Jeg har ikke det høje a- h’et står dårligt på mit horn – mit gis knækker hver anden gang – o.s.v. o.s.v.”

Prøv, når du øver højden, at lade øvelserne “smutte forbi” dine psykiske grænser.
Engang var det jo også svært at sætte an på H midt i systemet.

 

Øv dig på det du ikke kan, men gå ud fra det du kan.

Lad os sige, at dit spil fungerer fint op til noteret g over systemet. Spil følgende øvelser, idet du anvender naturtonerne på dit horn, hvorved du selv skal gøre alt arbejdet – hornet hjælper dig ikke, som det ville gøre hvis du brugte ventilerne.

Alle øvelserne spilles på åbent F-horn, eller med 1+3 ventil hvis du har et enkelt Bb-horn. Hvis du har et Bb-horn med kvartventil, så brug den.
Prøv at beskrive for dig selv, hvordan du mener du teknisk skal fungere, for at tonen skifter opad til næste naturtone.
Hvad og hvordan gør du?
Du må acceptere at nogle af naturtonerne ikke er rene.

Gentag indtil sløjfningen fungerer let og ubesværet,  tonen slår over af sig selv.

2. 3. og 4. øves på samme måde som 1.
Husk at spille den sidste 1/16 kort.Det er vigtigt at din embouchure arbejder rigtigt når du laver øvelserne.
Dette skal du kontrollere, allerede når du begynder med øvelse 1.


Hvis din øvre grænse er lavere end det før omtalte g, kan du starte på et dybere horn. Transponér f.eks. øvelsen i D-horn ved hjælp af 1+2 ventil på F-hornet, eller 1+2 +kvartventil på Bb-hornet.

 

Når du kan spille eksempel 4 let og ubesværet med rigtig embouchure og åndedrætsstøtte, kan du gå videre og begynde med eks.1, men transponeret til Fis, G, Ab, A, Bb-horn.


Derpå spiller du øvelse 2-3 og 4 transponeret på samme måde som eksempel 1
Nu har du pludselig et c over systemet let og ubesværet.

Det er klart at det vil tage dig noget tid at nå hertil, og du skal huske at have hjernen med dig.

Øv aldrig så længe at du bruger en forkert teknik, presser med venstre hånd eller lignende, men indlæg nogle pauser i din øvning. Vær også omhyggelig med at øve noget i dybden for at få spændt embouchuren af.


Du kan nu supplere de første øvelser med følgende øvelse.

Begynd i et langsomt tempo, f.eks. 60 på 1/2 noden,
kontoller at din embouchure og din støtte fungerer korrekt.


Husk at spille 1/8 delene både klangligt og rytmisk jævnt.
Bevar den lette spillemåde, -afspændt og med aktivitet i læber og i støtten.

Spil øvelserne i forskellige nuancer, både svagt og kraftigt, med crescendo-decrescendo og decrescendo-crescendo.
Brug også dine sædvanlige ventilgreb, prøv at blande de to måder at spille øvelsen på, og husk at bevare din aktivitet i både støtte og embouchure når du bruger ventilerne.


Når du behersker øvelse 5, kan du gå videre til øvelse 6.

Startes i Db-horn, og transponeres opad i naturtonerækken. Stabiliser på fermaterne.


Herpå følger nogle øvelser hvor ansatsen trænes og stabiliseres.

Husk stadigvæk!

  1. At snyde dine psykiske grænser
  2. At holde pauser inden du overanstenger dig
  3. At du kun bliver bedre hvis du anstrenger dig, d.v.s. forsøger at komme lidt længere i dag end du var igår.
  4. At bruge din fantasi, lav selv nye øvelser.

 

Øvelserne 7-10 Spilles i forskellige nuancer fra pp til ff
Kromatisk op til din toptone (eller lidt over!!) og ned igen.

Til toptonen

 

De næste øvelser skal bruges til at befæste og egalisere højden yderligere.

 

Lyt til din klang, og forsøg at spille større og større intervaller med samme klang og styrke.
Transponér både op og ned.


o.s.v. opad

Spilles svagere og svagere, når din sikkerhed bliver større og større

 

De næste øvelser skal lette din højde og gøre den ubesværet.
Spil de gentagne toner let og springende.

Transponeres. Spilles let.

Transponeres.


Spil legiero og staccato!
Hvis du er nået helskindet igennem hertil, er der blot tilbage at ønske dig god fornøjelse med at udvikle dit hornspil. – Brug fantasien og husk at teknikken kun er et middel for at opnå det endelige mål – musikken.

 

God arbejdslyst
Poul-Erik Vilsbæk
Solohornist Det Kgl.Kapel